רטבים סודיים עבור סופר ברגים!

כל אחד יכול לגריל המבורגר, אבל זה איך אתה שמלה אותם שמפריד בין ארצי מן הבלתי נשכח. כל אלה מתכונים המבורגר רוטב צדדי יכול להתבצע הרבה לפני הזמן, ולעבוד אם אתה מבשל במטבח, או צליה בחצר האחורית.